LEDENWERF-ACTIE

In 2014 bestaat de NCF 125 jaar!

De officiële datum is weliswaar 24 november 2014, maar het gehele kalenderjaar 2014 staat in het teken van het jubileum.
In 2014 organiseren we een ledenwerfactie die er niet om liegt.
We willen met jullie werken aan een betere toekomst.
Om dat te kunnen bereiken hebben we nog meer invloed en dus meer leden nodig.

Daarom een ledenwerf-actie!


Word nu lid. Klik hier!
Wat maakt deze ledenwerfactie nu zo bijzonder?
Nou, het feit dat we voor ieder door jou geworven nieuw lid, exclusief in 2014, € 7,50 per maand aftikken, met ingang van de maand waarin hij of zij voor de eerste keer contributie betaalt. Nieuwe leden die vanaf januari 2014 contributie gaan afdragen, leveren op jaarbasis dus maar liefst € 90,- op. Uiteraard staat het je vrij om de ledenwerfpremie aan het nieuwe lid te schenken, te delen of gezamenlijk een goed doel te kiezen waaraan jullie deze premie ten goede willen laten komen. Dit alles kan worden aangegeven op het aanmeldformulier dat je vindt op de NCF-website. Klik op 'Word nu ook lid'.


Op jaarbasis kan dat dus zo honderden euro's voor jou, het nieuwe NCF-lid of een goed doel betekenen. Want ook jij werft wel een collega of tig? Toch?

Alleszins de moeite waard denken wij! Potentieel genoeg. Ook in jouw omgeving. Wat te denken van alleen al de instromers spoor 3? Realiseer je wel dat P-Direkt iedere maand een freeze periode kent. Vanaf de freeze periode, zo rond de 15e van iedere maand, kan er voor de lopende maand niet gemuteerd worden. Het zou jammer zijn als je nieuwe lid net één dag 'te laat' het contributievinkje aanzet. Dan loop jij of je goede doel € 7,50 mis.

Wil je bij jou op kantoor, of misschien wel in jouw regio, leden gaan werven in het kader van deze ledenwerfactie, dan kun je materiaal bestellen op het bondskantoor in Rotterdam. Bel met (010) 410 16 58 of mail naar mijnncf@ncf.nl. Eventuele reis- en verblijfkosten in het kader van je ledenwerfactiviteiten zijn niet declarabel bij de NCF.

Voor deze actie dienen nieuwe leden minimaal 12 maanden geen lid van de NCF te zijn geweest.