Warm en dichtbij.

 
 marianne  Blog augustus 2018

 
 Tekst:
 Marianne Wendt

_______________________________________

Toonzetting en beeldvorming op het intranet

Beste directieteamleden,

In de vandaag uitgekomen managementupdate krijgen teamleiders van jullie de opdracht om inhoudelijk te reageren op medewerkers die door hun reactie op intranet: 'de toonzetting en beeldvorming op het intranet negatief beïnvloeden'.

Ik begrijp dat jullie je storen aan de wijze waarop sommige medewerkers nogal boute uitspraken doen over de Belastingdienst op intranet. Dit kan respectloos op jullie overkomen, vooral voor diegenen die hun best doen om de Belastingdienst te verbeteren. Ik begrijp dat, omdat ik als cao-onderhandelaar regelmatig word beschuldigd van gemak, vooringenomenheid of ‘te snel overstag gaan’ door NCF-leden die niet tevreden zijn met het cao-resultaat. Terwijl ik dan toch echt vele overuren lang mijn stinkende best doe.

Maar ik begrijp ook dat niet iedereen de gave heeft om zijn mening op een even constructieve als respectvolle wijze te geven. Binnen de Belastingdienst werken medewerkers van verschillende pluimage en met verschillende sociale vaardigheden. De slim gegeven mening is niet meer waard dan die van de botterik. Beide kunnen een belangrijk organisatieprobleem aan de kaak stellen. Het is daarom altijd waardevol om naar alle meningen te luisteren.

Daarom ben ik zo boos op dit managementbericht. Iedereen binnen de Belastingdienst moet zich veilig voelen om zijn mening te geven op de toon en op de manier, die bij hem past. Juist de beeldkrant is een heel laagdrempelige manier van uiten. Door teamleiders de opdracht te geven om hun medewerkers aan te spreken op hun bericht op intranet, wordt een heel hoge drempel opgeworpen. Zo hoog, dat ik bang ben dat alleen een select gezelschap van zeer sociaal vaardige of moedige medewerkers nog organisatiekritiek durft te geven via intranet, terwijl het juist binnen de Belastingdienst zo belangrijk is dat medewerkers tegenspraak durven te geven. Door tegenspraak worden uiteindelijk betere besluiten genomen. En dat is nodig, omdat de Belastingdienst nog veel dient te verbeteren.

Daarom heb ik een andere oplossing bedacht. Vraag niet aan de teamleiders om hun medewerkers aan te spreken, maar ontwikkel zelf de vaardigheid om te luisteren naar alle meningen, ongeacht de uitingsvorm. Probeer het eens. De eerste keer valt het niet mee om door de toonzetting heen te prikken en je open te stellen voor waar het echt om gaat. En heus, naarmate je het vaker doet, word je hier beter in. En ik kan het weten, want ik heb deze vaardigheid ook moeten aanleren.

Marianne Wendt